Ebook Kỹ thuật điện tử số: Phần 1 - Đặng Văn Chuyết

Ebook "Kỹ thuật điện tử số" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống số đếm và mã; Những khái niệm cơ bản của điện tử số; Đặc tính chuyển mạch của các thiết bị bán dẫn; Các hệ logic số; Thiết kế các hệ logic tổ hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.