Ebook Kỹ thuật phay - Ph.A.Barơbasôp, Trấn Văn Định

Cuốn sách gồm có 15 phần. Phần 1 và phần 2 giới thiệu về khái niệm cơ bản về phay, khái quát về phay mặt phẳng bằng các dao phay hình trụ, dao phay mặt dầu, dao phay quay và tổ hợp dao phay. Phay bậc và phay rãnh; cắt đứt một phần và cắt chia chi tiết; phay rãnh và phay then hoa là nội dung của phần 3. Phần 4 & 5 đề cập đến phay mặt định hình trên máy phay vạn năng và cơ sở thiết kế qui trình công nghệ gia công cơ các chi tiết. Nội dung của phần 6, 7, 8, 9, 10 liên quan đến máy phay, đầu chia độ, những công việc phay có dùng đầu chia độ, nguyên lý cắt kim loại và quy trình công nghệ gia công các chi tiết điển hình. Phần 11, 12, 13 nghiên cứu về những khái niệm cơ bản về tiêu chuẩn hóa và chất lượng sản phẩm, khái niệm về cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất, máy phay điều khiển theo chương trình số. Trong 2 phần còn lại có nội dung tập trung vào thiết bị điện của máy phay, kỹ thuật an toàn và các biện pháp phòng cháy và chữa cháy.