Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 1

Cuốn sách đề cập một cách tương đối đầy đủ và toàn diện những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và các biện pháp xử lý kỹ thuật để khắc phục, xử lý các vấn đề môi trường. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.