Ebook Kỹ thuật xử lý môi trường nông thông: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Thu gom và xử lý rác thải nông thôn, vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, sử dụng bếp an toàn, tiết kiệm để bảo vệ môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.