Ebook Lê Quý Đôn - Kiến văn tiểu lục: Phần 1

Kiến văn tiểu lục là một tác phẩm của Lê Quý Đôn - nhà bác học Việt Nam trong thời phong kiến. Cuốn "Kiến văn tiểu lục" này gồm có 8 chủ đề chính và được chia thành 2 phần. Trong phần 1 sau đây sẽ giới thiệu đến bạn đọc các chủ đề như: Châm cảnh (ghi chép một số câu triết ngôn và hành vi của một số nhân vật lịch sử Trung Quốc và Việt Nam), thể lệ thượng (ghi chép các lễ văn, chế độ của các triều đại Lý, Trần, Lê) và thiên chương (ghi chép tên những nhân vật đã làm các bài bia, bài minh, cùng một số bài phê bình thơ văn,...). Mời bạn đọc cùng tham khảo.