Ebook Một số phương pháp phân tích môi trường: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Một số phương pháp phân tích môi trường" do NXB ĐH Quốc gia Hà Nội phát hành, phần 2 trình bày các phương pháp phân tích khí và phương pháp phân tích đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.