Ebook Nếp cũ - Hội hè đình đám (Quyển thượng): Phần 1 - Toan Ánh

Hội hè đình đám là gì - Bốn tiếng này đối với người thành thị nghe như xa lạ, nhưng đối với dân quê thì thật là quen thuộc, nhất là dân quê trước đây, khi hàng năm mỗi kỳ xuân tới, thu về, những người dân chất phác đồng ruộng được nghỉ ngơi sau những vụ làm đồng vất vả. Để mua vui trong những dịp nghỉ ngơi này, nơi nơi lần lượt các làng có tổ chức Hội hè đình đám. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách "Nếp cũ - Hội hè đình đám" để cùng tìm hiểu thêm về các lễ hội của nhân dân ta từ xưa đến nay.