Ebook Nghề dệt của người Thái ở Tây Bắc trong cuộc sống hiện đại: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nghề dệt của người Thái ở Tây Bắc trong cuộc sống hiện đại" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Vai trò của nghề dệt trong đời sống văn hóa của người Thái ở Tây Bắc, nghề dệt của người Thái ở Mai Châu (Hòa Bình) và Yên Châu (Sơn La). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.