Ebook Nghệ thuật ăn trộm và cách bắt trộm của người xưa - Phần 1

Ebook "Nghệ thuật ăn trộm và cách bắt trộm của người xưa" trình bày về nghề ăn trộm và những mánh khóe của kẻ trộm với rất nhiều bài viết ngắn sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà trách nhiệm phải bảo vệ tài sản dân chúng, bằng cách trình bày rõ rệt mọi mánh khóe của kẻ trộm cũng như những mưu cao chước lạ để bắt trộm của các thế hệ trước. Phần 1 của ebook trình bày các câu chuyện: cuộc thử nghề, câu gà, đơm lợn, vớt vịt, bắt ngỗng, bắt chó, mấy truyện vui về món thịt chó, bắt mèo và trộm bò.