Ebook Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những Công chúa nổi tiếng của các triều đại Việt Nam" tiếp tục trình bày những nhân cách của các vị Công chúa như: Phụng Dương Công chúa, nghi án ngoại tình của cô Công chúa nổi danh Việt Nam, giải nghi án Huyền Trân - Khắc Chung, Ngọc Vạn và hành trình trở thành Vương hậu Chân Lạp, Công chúa Ngọc Khoa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.