Ebook Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam: Phần 1

Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam giới thiệu về tiểu sử và những đóng góp to lớn của các vị anh hùng, danh nhân trong lịch sử, nhằm đưa người dân đến gần hơn, hiểu rõ và tự hào về những chiến công của cha ông trong quá trình xây dựng đất nước. Phần 1 gồm các danh tướng như: Nguyễn Bặc - một vị tướng trung quân ái quốc, ngoại giáp Đinh Điền, đại thắng vương Nguyễn Nộn, danh tướng nông dân Phạm Ngũ Lão, danh tướng Yết Kiêu, nhập nội Tư mã Lý Triện,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.