Ebook Những nét văn hóa Đạo Phật

Nội dung ebook Những nét văn hóa Đạo Phật của Thích Phụng Sơn đề cập đến những đóng góp của Đạo Phật trong văn hóa dân tộc qua lịch sử nhưng thật hiếm hoi những tác phẩm nói đến văn hóa Đạo Phật như một thực tại sống động của đời sống con người.