Ebook Phương pháp giải toán giải tích tổ hợp và xác suất: Phần 1 - Hà Văn Chương

Ebook Phương pháp giải toán giải tích tổ hợp và xác suất: Phần 1 có nội dung trình bày về những vấn đề Giải tích tổ hợp bao gồm những kiến thức cần nhớ và bài tâp liên quan đến: Giai thừa; Quy tắc đếm (quy tắc nhân, quy tắc cộng); Tổ hợp (Công thức, Các bài toán có sử dụng tổ hợp); Nhị thức Newton (Công thức khai triển nhị thức Newton, Đạo hàm hai vế, Tích phân hai vế của nhị thức Newton); Chỉnh hợp; Hoán vị;… Mời các bạn tham khảo!