Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

Ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý mối nguy và ngộ độc thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm; Quản lý vệ sinh sản xuất chế biến thực phẩm; An toàn về bao bì thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.