Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thực phẩm; Nghiệp vụ tham gia thanh tra; Nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.