Ebook Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2 - Hà Duyên Tư (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách “Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm”, phần 2 trình bày các nội dung: Kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất, xử lý thống kê số liệu kiểm tra, hệ thống tiêu chuẩn hóa quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.