Ebook Sản xuất chất thơm thiên nhiên và tổng hợp - PGS.TS. Văn Đình Đệ

Cuốn sách "Sản xuất chất thơm thiên nhiên và tổng hợp" trình bày ngắn gọn các quy trình sản xuất chất thơm tự nhiên, tổng hợp và các thực đơn "phối hương" để tạo ra các tổ hợp thơm phù hợp với người tiêu dùng. Sách dùng làm tham khảo bô ích cho học sinh , sinh viên ngành hóa, thực phẩm, nông nghiệp, lâm nghiệp, hóa dược, cho các nhà nghiên cứu ở các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các công ty cũng như những hộ gia đình có liên quan đến sản xuất và sử dụng các sản phẩm có chất thơm.