Ebook Thiết kế lò hơi: Phần 1

Phần 1 cuốn sách “Thiết kế lò hơi” cung cấp cho người học các kiến thức: Kết cấu và quá tình làm việc lò hơi, nhiên liệu, thể tích và entanpi của không khí và sản phẩm cháy, cân bằng nhiệt lò hơi, tính toán trao đổi nhiệt trong buồng lửa, tính toán các bề mặt đốt đối lưu. Mời các bạn cùng tham khảo.