Ebook Thực hành chuẩn đoán - sửa chữa - lắp ráp xe hơi thế hệ mới toàn tập (Nắp máy-xu páp đường ống nạp và thải): Phần 1 - ThS. Phạm Thanh Đường

Ebook Thực hành chuẩn đoán - sửa chữa - lắp ráp xe hơi thế hệ mới toàn tập (Nắp máy-xu páp đường ống nạp và thải): Phần 1 trình bày nội dung sau: kiểm tra sửa chữa các chi tiết của nắp máy, kiểm tra sửa chữa lò xo xu páp và bệ xu páp.