Ebook Thương hiệu lớn rắc rối lớn: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các chương: Miller Brewing; Marks & Spencer, rắc rối khắp nơi, đội quân các chuyên gia tư vấn, ban giám đốc, phố Wall, hiểu đối thủ có thể giúp bạn tránh các rắc rối,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.