Ebook Trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc nội dung chương 3 - Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện vấn đề trách nhiệm pháp lý trong pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.