Ebook Tư tưởng về quyền con người: Phần 1 – NXB Lao Động Xã Hội

Nhân quyền là một phạm trù đa diện, kết tinh những giá trị cao đẹp trong nền văn hóa của tất cả các dân tộc. Đây không chỉ là “ngôn ngữ chung” mà còn là “sản phẩm chung”, và “mục tiêu chung” của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Sau đây xin giới thiệu tới bạn đọc phần 1 của cuốn sách “Tư tưởng về quyền con người”. Phần này trình bày về tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thời kỳ Cổ đại và Trung đại, tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thời kỳ Khai sáng đến thế kỷ XIX, tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo.