Ebook Vẽ kỹ thuật (Hà Quân dịch theo bản tiếng Nga): Phần 1 - NXB Công nhân kỹ thuật Hà Nội

Sách được Hà Quân dịch theo bản tiếng Nga có kết cấu nội dung được chia thành 10 chương, phần 1 ebook thể hiện nội dung của 5 chương đầu: Mở đầu giáo trình vẽ kỹ thuật, ứng dụng vẽ kỹ thuật, hình chiếu trục đo, hình chiếu vuông góc, mặt cắt và hình cắt. Mời các bạn cùng tham khảo ebook hữu ích này.