Ebook Vi sinh vật thực phẩm (Tập II): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức vền nấm độc và các độc tố của chúng, những độc tố của vi nấm, phương pháp thiết lập nấm thành thuần chủng, giữ gốc giống nấm mốc, nấm men,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.