Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 1

Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 1 trình bày một số nội dung chính sau: Xây dựng lực lượng công an nhân dân xứng đáng là công cụ tin cậy của Đảng, công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản, một số quan điểm cơ bản về công tác tổ chức lực lượng công an nhân dân, vai trò của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo.