Ebook Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về việc phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân, vị trí, nhiệm vụ của các trường công an trong việc đào tạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều của Bác Hồ kính yêu, ra sức xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.