GIÁO ÁN THỰC HÀNH HÓA PHÂN TÍCH

Khi tiến hành thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm phải hoàn toàn sạch. Để kiểm tra xem
dụng cụ đã sạch hay chưa, ta có thể tráng bằng một ít nước cất.Nếu trên thành ống thủy
tinh chỉ để lại một lớp nước mỏng và đều thì coi như dụng cụ đã sạch. Nếu nước dính
trên thành dụng cụ thành từng giọt thì dụng cụ chưa sạch cần rửa lại.
Có nhiều phương pháp rửa dụng cụ : Rửa bằng phương pháp cơ học và rửa bằng
phương pháp hóa học.