Giáo trình Bảo quản nông sản: Phần 2 - ThS. Nguyễn Mạnh Khải

Phần 2 "Giáo trình Bảo quản nông sản" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung từ chương VI đến chương XI về các vấn đề như: Sinh vật hại nông sản, thu hoạch, vận chuyển và bao gói nông sản, thực phẩm, kho bảo quản nông sản,... và các nội dung khác. Giáo trình là tài liệu cho học sinh, sinh viên nghiên cứu đồng thời cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho nông dân, nhà bảo quản,... trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản.