Giáo trình Cảm biến công nghiệp ( Ths Hoàng Minh Công )

Cảm biến là thiết bị dùng để cảm nhận biến đổi của các đại lượng vật lý và các đại lượng không có tính chất điện cần đo thành các đại lượng điện có thể đo và xử lý được. Các đại lượng cần đo (m) thường không có tính chất điện (như nhiệt độ, áp suất...) tác động lên cảm biến cho ta một đặc trưng (s) mang tính chất điện