Giáo trình công nghệ may part 2

Chương 8 - Kỹ thuật may váy và áo váy
1-kỹ thuật sang dấu
2-kỹ thuật may ly, chiết
3-kỹ thuật may cổ áo ( cổ tròn, cổ vuông, cổ trái tim, cổ thuyền)
4-Yêu cầu chất lượng may áo váy nữ