Giáo trình công nghệ may part 3

Chương 9 - Kỹ thuật may áo dài
1-Kỹ thuật sang dấu
2-kỹ thuật may ly, chiết
3-kỹ thuật may cổ áo ( cổ tầu đứng)
4-Quy trình lắp ráp áo dài nữ
5-Vệ sinh công nghiệp, hòan thiện sản phẩm ( là , gấp, bao gói )
6-Yêu cầu chất lượng may áo dài nữ