Giáo trình công nghệ may part 5

Chương 3 - Thiết bị may
Giới thiệu một số mũi may
1-Mũi may thắt nút
2-Mũ may móc xích đơn
3-Mũi may móc xích kép
4-Mũi may vắt sổ
5-Mũi may chần điều
Máy may bằng một kim: cấu tạo, sử dụng và bảo dưỡng
Máy may bằng hai kim: cấu tạo, sử dụng và bảo dưỡng
Máy vắt sổ: cấu tạo, sử dụng, bảo dưỡng
Máy thùa khuyết : cấu tạo, sử dụng, bảo dưỡng
Máy đính cúc : cấu tạo, sử dụng, bảo dưỡng