Giáo trình công nghệ may part 7

Chương 6 - Kỹ thuật may sơ mi nam, nữ
1-Kỹ thuật sang dấu
2-Kỹ thuật may ly, chiết
3-Kỹ thuật may túi ốp ngoài
4-Kỹ thuật may cổ áo
5-Kỹ thuật may nẹp
6-Quy trình lắp ráp sơ mi nam, nữ
7-Vệ sinh công nghiệp, hoàn thiện sản phẩm ( là, gấp, bao gói)
8-Yêu cầu chất lượng may sơ mi nam, nữ