GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ MAY TRANG PHỤC 2 - CHƯƠNG III: TRẢI – CẮT VẢI

Công đoạ n trải vả i: I. 1. Khái niệm: Trải vải là cá ch đặt chồ ng lên nhau nhiều lớp vải tương đương nhau về khổ cũn g như chiều dà i trên bàn cắt để sang sơ đồ trên bàn vải. Sau đó, cắt theo sơ đồ đã giác nhằm mụ c đích: khi cắt một chi tiế t sản phẩm, ta đượ c cùn g mộ t lúc số lượn g chi tiết bằng số lớp củ a bàn vả i.