Giáo trình công nghệ sau thu hoạch

Etylen và chất kháng etylen trong bảo quản chế biến
SỰ PHÁT HIỆN RA TÁC ĐỘNG SINH LÝ CỦA ETYLEN
- Nhà khoa học Nga D. N. Neliubov, người đầu tiên (1901) phát hiện ra etylen có ảnh hưởng đến sinh tưởng của thực vật. - Ông đã chứng minh được: etylen có mặt trong thành phần khí đốt đã gây ra hiện tượng uốn cong thân và làm thay đổi tính hướng của thân cây đậu Hà Lan mọc vòng. - Nồng độ gây ra tác động trên etylen là rất thấp: