Giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - Trương Văn Lung

Công nghệ sinh học là việc sử dụng các quá trình sinh học vào các qui trình kĩ thuật vào sản xuất. Nhờ phương pháp hóa học và vật lí học để dung hợp protoplast, phương pháp ngâm hạt phấn vào dung dịch DNA, vi tiêm gene, dùng súng bắn gene mà đã chuyển gene trực tiếp hoặc gián tiếp qua việc sử dụng các vector plasmid v.v...Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống do Trương Văn Lung chủ biên để nắm rõ hơn về công nghệ sinh học.