Giáo trình: Điện tử cơ bản

Tất cả các nguyên tố đều được cấu tạo lên từ các nguyên tử và mỗi nguyên tử của một chất
được cấu tạo bởi hai phần là. Một hạt nhân ở giữa các hạt mang điện tích dương gọi là Proton và các hạt trung hoà điện gọi là Neutron. Các Electron (điện tử ) mang điện tích âm chuyển động xung quanh hạt nhân .