Giáo trình hướng dẫn lý thuyết kèm theo bài tập thực hành Oracle 11g - Tập 2

Ace 1Z0-051 SQL Những cái cơ bản tôi kiểm và trở thành một DBA (Datbase Administration) thành công bằng cách học làm việc những khái niệm SQL trong thế giới thực. Rõ ràng thành công bước đầu tiên hướng tới đạt được chứng nhận Oracle Certified Associate trên Oracle Database 11g
+ Cuốn sách này sử dụng một thế giới thực, ví dụ phương pháp tiếp cận theo định hướng đó là dễ dàng để hiểu và làm cho hấp dẫn
+ Hoàn thành mức độ của các giáo trình quy định.

Nguồn bài viết: http://thegioitinhoc.vn/home/sach-tin-hoc/103926-oca-oracle-database-11g-sql-fundamentals-i-a-real-world-certification-guide.html#ixzz1uY69P66Y
Link gốc: http://thegioitinhoc.vn