GIÁO TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NGÀNH MAY - CHƯƠNG 3 : GIỚI THIỆU QUI TRÌNH KIỂM TRA THÔNG SỐ VÀ KIỂM TRA CHI TIẾT

Kiểm tra chất lượng sản phẩm là một công tác có tầm quan trọng hết sức to lớn đối với
mọi nhà quản lý doanh nghiệp may. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, không phải doanh
nghiệp nào cũng có đủ điều kiện và thời gian để đào tạo một đội ngũ nhân viên làm công tác
kiểm tra chất lượng sản phẩm đạt chuẩn.
Bên cạnh đó, việc đào tạo một lực lượng cán bộ kỹ thuật ngành may từ lâu đã trở
thành nhiệm vụ chính yếu của khoa Công nghệ may và Thời trang – Trường Đại học Sư phạm
Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, cho đến nay, những tài liệu chuyên ngành may vẫn
còn quá ít ỏi, khó đáp ứng được nhu cầu học tập của sinh viên.