Giáo trình Kỹ thuật may 1

Giáo trình Kỹ thuật may 1 được chia thành các nội dung chính, phù hợp với quá trình hướng dẫn thực hành và rèn luyện kỹ năng cơ bản, cũng như luyện tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Bao gồm 2 nội dung chính: May các đường may máy cơ bản và may áo sơ mi. Với mỗi nội dung tác giả đều giới thiệu đầy đủ: Thông số, qui cách, yêu cầu kỹ thuật của từng bộ phận để người học tiện nghiên cứu, tự học. Cuốn giáo trình này sẽ giúp cho giáo viên và học sinh có thể chủ động trong việc dạy và học Mô đun “Kỹ thuật May 1” trong chương trình đào tạo sơ cấp nghề.