GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT PLC S7-200

PLC (Programmable Logic Controller) là một hệ vi xử lý chuyên dụng nhằm mục tiêu điều khiển tự động tổ hợp các thiết bị điện hoặc các quá trình sản xuất trong công nghiệp.
Lập trình mềm dẻo
Phối ghép đơn giản thuận tiện giữa hệ thống điều khiển và hệ thống động lực
CPU (Đơn vị xử lý trung tâm)
Tốc độ tính toán, xử lý thông tin
Khả năng quản lý các Module mở rộng
Khả năng quản lý bộ nhớ
Khả năng kết nối mạng
Bộ nhớ (ROM, RAM, EEPROM)
Lưu giữ trạng thái biến vào và ra
Lưu giữ kết quả chương trình tính, kết quả trung gian
Lưu giữ chương trình điều khiển, hệ điều hành