Giáo trình markeing

Làm kinh tế: Tạo ra khách hàng
Phối hợp mọi hoạt động để tạo ra sự hài lòng cho khách hàng
Nhận sự tưởng thưởng với giá trị lớn hơn công sức. Kinh doanh là một trong những hoạt động phong phú nhất của loài người. Hoạt động kinh doanh thường được thông qua các thể chế kinh doanh như công ty, tập đoàn, tư nhân... nhưng cũng có thể là hoạt động tự thân của các cá nhân.