Giáo trình môn học Công nghệ may 4: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Giáo trình Công nghệ may 4 trình bày những kiến thức chuyên sâu về công nghệ may các chi tiết áo veston nam, lắp ráp hoàn chỉnh áo veston nam 2 lớp, áo veston nam lót lửng, áo măng tô nam, áo đầm dạ hội và áo đầm dạ hội biến kiểu hoàn hỉnh theo đúng quy cách và yêu cầu của tài liệu theo chuẩn kỹ thuật. Giáo trình bao gồm 4 chương: Chương 1: Kỹ thuật may cụm chi tiết áo Vest - Chương 2: Kỹ thuật may áo veston nam - Chương 3: Kỹ thuật may áo đầm dạ hội - Chương 4: Kỹ thuật may áo đầm biến kiểu. Phần 1 sau đây gồm nội dung chương 1 và bài 2.1 của chương 2.