Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục: Phần 1 - ThS. Trần Thanh Hương

Phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý chất lượng trang phục" giới thiệu tới người học các nội dung của 3 chương đầu tiên (từ chương 1 đến chương 3_ bao gồm các kiến thức: Khái quát về quản lý chất lượng, chất lượng sản phẩm, phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.