Giáo trình môn học Quản lý chất lượng trang phục: Phần 2 - ThS. Trần Thanh Hương

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Quản lý chất lượng trang phục", phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức được trình bày trong chương 4 - Kiểm tra đánh giá chất lượng sản phẩm, chương 5 - Quản lý chất lượng các công đoạn của quá trình sản xuất may công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.