Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1: Phần 2 - TS. Võ Phước Tấn (hiệu đính)

Giáo trình môn học Thiết kế trang phục 1: Phần 2 gồm nội dung chương 3, chương 4 của tài liệu. Nội dung phần này trình bày phương pháp thiết kế bộ đồ nữ, thiết kế trang phục trẻ em.