Giáo trình Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử địa phương: Phần 1

Giáo trình Phương pháp nghiên cứu và biên soạn Lịch sử địa phương được biên soạn nhằm trang bị cho các thầy, cô giáo và các bạn sinh viên khoa Lịch sử các trường Đại học Sư phạm những kiến thức cơ bản về lịch sử địa phương, những nội dung cơ bản về công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương; biết sử dụng những phương pháp cần thiết trong nghiên cứu, biên soạn các tác phẩm về lịch sử địa phương và các bài giảng lịch sử địa phương trong các trường Trung học phổ thông và cơ sở. Giáo trình gồm có 2 phần, phần 1 là phần lý thuyết với 4 chương. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.