Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

(NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài chính – Tín dụng và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này bao gồm 5 chương. Phần 1 của giáo trình sau đây sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về tài chính, Ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp và trung gian tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.