Giáo trình Thanh toán quốc tế - TS Trần Hoàng Ngân

Môn học thanh toán quốc tế giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu về các lĩnh vực: tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, các phương tiện thanh toán quốc tế, các phương thức thanh toán quốc tế. Học xong môn học này, sinh viên có thể làm việc tại phòng thanh toán quốc tế, phòng kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng, hoặc là nhân viên thanh toán của phòng kinh doanh của các công ty xuất nhập khẩu.