Giáo trình Thiết kế trang phục IV: Phần 2 - KS. Huỳnh Thị Kim Phiến

Giáo trình Thiết kế trang phục IV: Phần 2 có nội dung trình bày về phương pháp thiết kế Hoa phục và Nhật phục như áo nút thắt cài một bên, áo dài Thượng Hải, áo Kimono.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)